Національний природний парк «Гуцульщина» був створений на площі 32271 га у 2002 році. З них 7606 га було надано парку в постійне користування, де збереглися відносно непорушні екосистеми, малопоширені рослинні угруповання та рідкі види флори та фауни. Слід відмітити, що до створення НПП «Гуцульщина» територія Косівщини інтенсивно експлуатувалася. Тут функціонувало два потужних комплексних лісогосподарських підприємства – Кутський та Коломийський лісокомбінати, а після їх реорганізації Кутський Держлісгосп, що функціонує і надалі під назвою ДП «Кутське лісове господарство», понад 85% території якого увійшли до складу НПП без вилучення. Відповідно екосистеми Косівщини зазнали значного антропогенного трансформування та потребували переформування і відновлення до первинного стану. Досягти цієї мети без ґрунтовного наукового аналізу, моніторингу та практичних рекомендації неможливо.

До створення парку наукова діяльність на території Косівського району здійснювалася спонтанними, окремими точковими, вузькоспеціальними дослідженнями пов’язаними в основному із конкретними науковими тематиками науково-дослідних установ інших регіонів, що не завжди співпадало із потребами району. Постійних комплексних наукових досліджень та моніторинг стану екосистем на території Косівщини не здійснювалися, вони розпочалися в повному обсязі лише з моменту заснування НПП «Гуцульщина».

Постійні пробні площі є одним із елементів систематичного моніторингу та дослідження екосистем. Так, 04.05.2018 р працівниками наукового відділу було відміченого в натурі візирами та діляночними стовпами ППП №7. Також на ППП було встановлено інформаційний стенд вздовж прилягаючої туристичної стежини «На г. Овид та Бабу-Жбир» на котрому подано інформацію здійснення наукових досліджень та важливість скельнодубових деревостанів. Це є своєрідна науково-просвітницька роботою, яка підкреслює те, що НПП «Гуцульщина» перш за все є природоохоронною, науково-дослідною установою.

Начальник наукового відділу

НПП «Гуцульщина»

к. с.-г. н. Олег Погрібний

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *